Page 1.en 2.

Afbeelding

This is the beginning of the old history of the Quiché where is told,  explained en shown the explicit and the hidden of the Creator and Maker,who is Mother and Father of all. For this we go back to the days of Christianity because, even though we still have the old and original book about these matters; we do not understand it any more. After the lines and parallels of heaven and earth were drawn, everything perfect, they were divided in parallels and climates. After all the organizing was done there was a square, – divided in four parts as if all had been measured by a piece of rope – , that had four corners and four sides.  All this was perfectioned and accomplished by the Creator and Maker who is Mother and  Father of life and of creation, who  connects breathing and movement,  and who gives us Peace. He who is theLight of his children and is careful and who manages all beauty in heaven and on earth, in lagoons and lakes.

Dit is het begin van de oude geschiedenis van de Quiché waarin verteld, verklaard en getoond zal worden het heldere en het verborgene van de Schepper en de Vormer, die Moeder en vader is van alles. Hiervoor gaan we terug naar de tijd van de Christentijd omdat, ook al hebben het oude en originele boek over deze dingen; we begrijpen het niet meer. Nadat de lijnen en paralellen van hemel en aarde getrokken waren, alles volmaakt was, werd het in paralellen en klimaten verdeeld. Na al het ordenen bleef er een vierkant over, in vieren gedeeld alsof alles met een touwtje gemeten was, dat vier hoeken en vier zijden had. Dit alles werd geperfectioneerd en tot een eind gebracht door de Schepper en Vormer die Vader en Moeder is van het leven en van de schepping, en die de ademhaling en de beweging met elkaar verbindt, en hij die ons Vrede geeft. Hij die het Licht is van zijn kinderen en die behoedzaam is en alle schoonheid beheert die er in de hemel en op aarde is, in de lagunes en de meren.

Advertenties

Popol Wuj- Old creation stories of the Quiché Indians of Guatamala. Introductie.

popol wuj

Albertina Saravia E.:

 “Toen ik kind was luisterde ik in trance hoe mijn vader episodes uit de Popol Wuj vertelde en toen ik twaalf jaar werd vroeg ik hem het boek om het zelf te lezen. Hij gaf me de editie van Villacorta y Rodas, de enige die op dat moment te krijgen was. Ik moet bekennen dat ik het niet echt kon begrijpen, het was een te gecompliceerde taal voor mij, het zat zó vol herhalingen en hoewel ik tot het eind ben gekomen heb ik maar weinig van de inhoud weten te ontrafelen. Maar ik bleef de wens houden dat iemand het zó zou schrijven dat het binnen het bereik zou komen van wie het zou lezen, volwassenen en kinderen. Omdat er jaren voorbij gingen zonder dat iemand het herschreef in de vorm die ik wenste, besloot ik het zelf te doen en nadat ik er acht jaar aan gewerkt had liet ik het in de vorm die het nu heeft: een bewerking van het Libro Sagrado/ Sacrale Boek geïllustreerd met tekeningen uit de Códices Mayas.”

POPOL WUJ

Bewerkt door Albertina Savari E.  Opgedragen aan Pater Francisco Ximenes, (1666-1729-30) (?) die in  het dorp Chichicastenango door zijn omgang met   de indianen bekend werd met manuscript van de Oude Quiché, dat algemeen bekend staat onder de naam Popol Vuh,  het boek van het Volk. De illustraties komen uit de Codices Mayas,  gemaakt door Maya schrijvers uit de precolumbiaanse tijd met tekeningen, nummers en hiëroglyphen. Van die codexen zijn er slechts drie bewaard gebleven: een in Dresden, een in Madrid en een in Parijs.