Page 24.

page 24

One day Zipacná was taking a bath at the bank of a river when four hundred guys came by with a large tree trunk  to use as central pilar for building their house; but they hardly could make it and Zipacná fixed it single handed.  So much power seemed dangerous to those guys and they decided to get rid of him. The asked him to dig a deep trench, but as he had heard about their plan to kill him, he made a cave in a level of the trench,  for his salvation.  When he was deep in the ravine the guys dropped a large  tree trunk and Zipacná  screamed when it fell, but is was sitting in his cave.  The boys rejoyced thinking that they had killed Zipacná

*Op een dag was Zipacná  een bad aan het  nemen bij een rivieroever toen vierhonderd kerels lands kwamen met een grote boomstronk om als centrale pilaar te dienen voor het huis dat ze gingen bouwen; ze konden het nauwelijks voor elkaar krijgen en Zipacná fikste het in z’n eentje.  Zoveel kracht leek de jongens een beetje gevaarlijk en ze besloten hem van kant te maken. Ze vroegen hem een diepe geul te graven, maar omdat hij hun plan om hem te doden gehoord had, maakte hij een grot ergens in de geul , om zich te redden. Toen hij diep  in het ravijn was lieten de jongens er een zware boomstronk in vallen en Zipacná schreeuwde toen ie viel, maar hij zat in z’n grot. De kerels waren blij want ze dachten dat ze Zipacná gedood hadden.

Advertenties

Page 23.

page 23

Wukub K’aquix was seated on his throne,  groaning from his painful teeth and molars,  when in front of the house the two old men passed by with the two boys playing behind them. Wukub K’aquix called them in order to get them to cure his molars and theeth,  and the old men pulled them out and replaced  them by some white maiz kernels , by which he lost his dignity of ‘Señor’. Also the two ‘ muchachos’ pulled his eyes out and stripped him off his silver plated decorations, and with this he died. And Chimalmat the wife of Wukub K ‘aquix died too. The old men glued Junajpú’s arm back into  it’s place and with hearty goodbyes the two lads went off,  them who did all this according to the orders of Corazón del Cielo.  (  Heart of  Sky )

Wukub K’aquix was op zijn troon gezeten, kreunend van de pijn in zijn tanden en kiezen, toen er voor zijn huis twee oude mannen passeerden met de spelende twee jongens erachteraan. Wukub K’aquix riep ze  opdat ze hem verlosten van de pijn in z’n kiezen en tanden, en de oude mannen trokken ze eruit en deden er witte maizkorrels voor in de plaats ,  waardoor hij zijn waardigheid van ‘Señor’ verloor. En de twee jongetjes trokken z’n ogen eruit en  stripten hem van zijn verzilverde versierselen,  en zo ging hij dood. En ook Chimalmat de vrouw van Wukub K’aquix stierf. De oudjes plakten de arm van Junajpú weer op z’n plaats  en nadat ze afscheid genomen hadden gingen de twee jongens er vandoor,  zij die dit alles gedaan hadden in opdracht van Corazón del Cielo.