Page 26.

page 26

When Zipacná heard this in his cave, he cut off his nails and the tips of his hair which the ants started to carry out and up.  When the four hundred guys saw this signal, at the third day,  they started to drink chicha, got drunk and passed out.

*

Toen Zipacná dit hoorde in z’n grot, knipte hij zijn nagels en de punten van z’n haar af , die de mieren naar buiten begonnen te dragen.  Toen de vierhondered gabbers dit teken zagen, op de derde dag,  gingen ze chicha drinken, werden dronken tot ze in een coma raakten.

Advertenties

Page 25.

page 25


Very content the four hundred guys said: “Let us arrange to prepare our chicha ,  our fermented maiz drink,  so that in three days from here,  we can celebrate our great deed when Zipacná already rots and stinks; we will see the ants eat him,  thus we can be sure and we will celebrate our feast without danger.

*
Vrolijk zeiden de vierhonderd kerels: ” Laten we beginnen chicha te maken,   opdat we over drie dagen  onze heldendaad kunnen vieren als Zipacná al ligt te rotten en te stinken; we zullen zien hoe de mieren hem opeten,  zodat we zekerheid zullen hebben en ons feest zonder gevaar kunnen vieren.