Page 30.

image 30

The other one who was a boaster was the second son of Wukub K’aquix who’s name was Cab Rakán. When they saw this boasting the Three Manifestations of  Jurakán said to Junajpú and Xbalamqué: _”Cab Rakán will also have to be destroyed.”

De andere die een opschepper was, was de tweede zoon van Wukub K’aquix die Cab Rakán heette. Die opschepperij ziende zeiden de drie manifastaties van Jurakán tegen Junajpú en Xbalamqué: _” Ook Cab Rakán  moge vernietigd worden.”  Deze was juist bezig

Advertenties

Page 29.

image 29When they came to the cave they saw a crab which had a very red shell. Zipacná, very happy, said when he saw it: ” I ‘d like to eat it at once because I’m starved.” He threw himself down and tried to enter the cave as the crab crawled slowly backwards. As soon as his knees were in, the hill collapsed and here he was caught under the rocks. In this way Zipacná, eldest son of Wukub K’aquix , was conquered and killed by the muchachos Junajpú and Xbalamqué.
*
Toen ze bij de grot kwamen zagen ze een crab met een vuurrode schaal. Zipacná, heel gelukkig toen hij dat zag zei: “Ik wil hem meteen gaan opeten want ik sterf van de de honger. ” Hij liet zich op de bodem vallen en probeerde de grot binnen te gaan terwijl de crab langzaam achteruit kroop. Zodra zijn  knieën erin waren, stortte de heuvel in en hij zat klem onder de stenen. Op deze wijze werd Zipacná, oudste zoon van Wukub A’quix door de broertjes Junajpú en Xbalamqué overmeesterd en gedood.

Page 29.

image 28

To realize their plans Junaipú ans Xbalamqué made an image  of a crab and they put it in a cave under a large hill. They contrived a meeting with Zipacná , said to him: _ “Hey guy, what do you feed on?” _”Only fish and crab”, he answered, “but it’s been three days I did not eat and I can’t stand this hunger no more.” _” Come with us, Zipacná, because we saw a large crab in a cave.”
*
Om hun plan ten uitvoer te brengen maakten Junaipú en Xbalmqué een afbeelding van een crab en zetten die in een grot onder een grote heuvel. Ze arrangeerden een ontmoeting met Zipacná en zeiden hem: _” Wat eet je zoal. kerel?” _”Alleen vis en crab”, antwoordde hij, maar ik heb al die dagen niet gegeten en ik val om van de honger. _ “Kom met ons mee, Zipacná, want wij hebben een grote crab gezien in een grot.”

Page 27.

  • image. 27

Zipacná came out of the ravine and made the house come down on them, he beat them all up and took all their lives.  Killed like this the four hundred guys were put like stars on the spot of the Siete Cabrillas, (Pleyades) and for this they are called Motz, a whole lot. Junajpú and Xbalamqué took the death of the four hundred guys very badly, they took it with scorn to their hearts and thus decided to take the life out of Zipacná.

*
Zipacná kwam uit het ravijn en liet het huis op ze instorten, hij sloeg ze allemaal verrot en doodde hen allen. Toen ze zo gestorven waren werden de vierhonderd jongelingen als sterren aan de hemel geplaatst op de de plek van de Siete Cabrillas, ( Pleiaden) waardoor ze Motz genoemd werden, een hele hoop. Junajpú en Xbalamqué namen de dood van de vierhonderd jongelingen zwaar op, ze keurden het in hun hart af en aldus besloten ze Zipacná van het leven te beroven.