Page 33.

pagina 33 imageHere we must tell about the father of Junaipú and Xbalamqué. He was Jun Junaipú, who’s parents were Xpiyacoc and Xmucané. Jun JunaiPú and his brother Wukub Junaipú were born in the darkness of the night, before there were Sun and Moon, and before man was created. Jun Junaipú had two sons by Xbaquiyaló: Jun Batz and Jun Chowen. Jun Junaipú was very good and of very good habits and he taught his sons music,

Nu moeten we iets vertellen over de vader van Junaipú en Xbalamqué. Hij heette Jun Junaipú, wiens ouders heetten   Xpiyacoc en Xmucané. Jun junaipú en zijn broer Wukub Junaipú werden in het duister van de nacht geboren, vóór dat er Zon en maan waren, en vóór dat de mens geschapen was. Jun junaipú had twee zonen bij Xbaquiyaló: Jun Batz en Jun Chowen.Jun Junaipú was heel goed en van goede manieren en hij leerde zijn zonen muziek,

Advertenties

Pag 32.

pagina 32 image

They followed the road and at the rising of the sun they arrived at that large mountain. Cab Rakán was weak and without strenght because of the dirt they had added to the bird they had given him. The brothers tied his feet and hands and  throwing him on the ground they dug a hole and buried him. This was the way in which Cab  Rakán was overpowered and killed.

Ze vervolgden hun weg en bij het opgaan van de zon kwamen ze bij die hoge berg. Cab Rakán was zwak en zonder krachten vanwege de vogel met klei die ze hem te eten hadden gegeven. De broertjes bonden hem aan handen en voeten en gooiden hem op de grond, maakten een diep gat en begroeven hem. Dit is de manier waarop Cab Rakán overmeesterd en gedood werd.