Page 36.

popol 36crop
One day, when the mother of Jun Batz and Jun Chowen was dead already,  Jun Junajpu and Wukub Junajpu were playing pelota and the Ajawab of Xibalba, Lords of the underworld, heard them. Jun Came and Wukub Came asked their messengers  Los Tucur ( the locusts) , los Tecolotes ( de uilen) om ze te roepen.
The Lords of  Xibalba ( the underworld)  wanted very much to see the playing material of Jun Junajpu and Wukub Junajpu, but they hid them in the atteck of their house before they took off with the messengers who guided them to Xibalba, hell, until they came to a road that divided in four directions. They told them to take the Black Road and so they went to where the Lords were  sitting waiting for them.

Op een keer, toen de moeder van Jun Batz en Jun Chowen al gestorven was, toen Jun Junapu en Wukub Junapu pelota aan het spelen waren hoorden de Heren van de Xibalba, de onderwereld het geluid. Jun Came en Wukub Came vroegen aan hun boodschappers, de ( los Tucur) sprinkhanen en de ( los Tecolotes) uilen om ze te roepen.De Heren van Xibalba wilden heel graag het speelmateriaal van jun Junapu en Wukub Junapu zien , maar deze verstopten ze op de zolder van hun huis voordat ze met de boodschappers meegingen, die ze naar Xibalba ( de Hel) begeleidden totdat ze bij een weg kwamen die zich in vieren splitste. Ze vertelden hun dat ze de Zwarte Weg moesten nemen en zo gingen ze naar de plaats waar de Heren op hun zaten te wachten.

Advertenties